Man mokantis buvo Pasvalio vidurinė mokykla. Bet svarbu ne pavadinimas, o žmogaus gyvenimo tarpsnis. Matyt, neatsitiktinai šis laiko tarpas baigiasi brandos egzaminais – pasitikrinimu, ar esi subrendęs. O tai labai priklauso, kiek tam brendimui pagalbos suteikia mokytojai. Galiu tik pasidžiaugti mokytojais,  kurie mūsų 36-ąją laidą išleido į gyvenimą. Pirmiausia, klasės auklėtojas Stasys Linkevičius – prancūzas – tikras mokinių draugas. Lietuvių kalbos mokytojas Antanas Čekanauskas tikrais žodžiais citavo Donelaičio „Metus”. Linksmuolis fizikas Stasys Taučkėla tikrai nesupyko, kai sraigto taisyklę pavadinau kamščiatraukio taisykle.
Šie ir kiti mokytojai nuoširdžiai teikė žinias, mokė būti savimi. Dėkingas JIEMS.

Ignas Vaičeliūnas, geologas-naftininkas

ponas-Ignas-siusti2.jpg

Ignas Vaičeliūnas